Lesreglement ZOMERSEIZOEN 2018.
Inschrijving:

1. Junioren en senioren kunnen zich tot uiterlijk 15 maart inschrijven voor tennisles.
2. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden behandeld.
3. Bij het indelen van de kinderen houden wij zoveel mogelijk rekening met allerlei wensen, maar wij accepteren niet meer dan 2 verhinderingsdagen, met andere woorden: geef de beschikbaarheid zo ruim mogelijk op.

Lestijden en data:

1. De lessen beginnen op dinsdag 3 april op Tennispark Randwijck.
2. De jeugdlessen worden gegeven tussen 15:00 en 19:00 uur, met uitzondering van woensdag, dan vanaf 13:00 uur.
3. Tijdens de (BO) schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
4. Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 60 minuten.
5. Het aantal lessen gedurende het zomerseizoen omvat een lescyclus van 18 lessen, één keer per week.
6. Voor 20 maart worden de lesindelingen via de mail bekend gemaakt.

Verhindering en inhalen:

1. Bij twijfelachtig weer zullen de trainers, in overleg met de onderhoudsman, bepalen of de les wel of niet doorgaat. Voor meer informatie: zie de Randwijck website of raadpleeg twitter @tprandwijck.
2. Bij ziekte of verhindering van de trainer zal de les door een andere trainer gegeven worden. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de les ingehaald.
3. Wij garanderen alle lessen. De trainer laat weten wanneer de les wordt ingehaald. Mocht u of uw kind niet in staat naar de inhaalles te komen, dan is het een verloren les.
4. Eventuele inhaalmomenten vallen in het weekend.
5. Verhinderingen bij groepslessen zijn voor eigen risico en kunnen niet worden ingehaald of zonder medeweten van de trainer door anderen worden overgenomen.

Betaling lesgeld:

1. Binnen drie weken na aanvang van de lessen wordt de rekening verstuurd via mail.
2. Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld bij afmelding tijdens het tennisseizoen.